Rizični i etiološki čimbenici u terminske novorođenčadi za nastanak cerebralne paralize

Cerebralna paraliza najčešći je uzrok trajnih i teških motoričkih oštećenja u djece. Smatra se posljedicom oštećenja nezrelog mozgaili mozga u razvoju. U terminske novorođenčadi etiologija je još i danas nedovoljno poznata i razlikuje se od etiologije CP-a u prijevremenorođene djece. Prikazana je etiologija i rizični čimbenici za razvoj CP-a u terminske novorođenčadi rođene i/ili liječene uKBC-u Rijeka od 2002. do 2013. godine. Udio terminske novorođenčadi u skupini djece sa CP-om iznosio je 40%, uz najvišu zastupljenostpostnatalne etiologije od 47%, za razliku od drugih autora koji navode prenatalnu etiologiju vodećom. Razlog tome može biti iprimjena suvremene klasifikacije i podjele CP-a. Intrapartalna etiologija nađena je u 18%, a prenatalna u 35% slučajeva. U djece snepoznatom etiologijom nađeni su rizični čimbenici tijekom porođaja koji mogu upućivati na intrapartalnu etiologiju, čime bi sepovećao njen udio u ukupnoj etiologiji CP-a. Radi eventualne prevencije potrebna su daljnja ciljana istraživanja o etiologiji CP-a uterminske novorođenčadi, služeći se jasnom klasifikacijom i definicijom CP-a.
Ključne riječi: cerebralna paraliza; postnatalno; prenatalno; rizični čimbenici1

Kategorija: -> Nekategorizirano
Broj: Vol. 63, No 1, siječanj - ožujak 2019
Autori: Lucija Ružman, Melita Brnard, Ivana Kolić, Jelena Radić Nišević, Vesna Mahulja-Stamenković, Darko Kraguljac, Igor Prpić
Referenca rada: 6 Paediatr Croat. 2019;63:6-10
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2019.2

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.