Povezanost poremećaja nedostatka pozornosti s hiperaktivošću, opsesivno - kompulzivnog poremećaja i tikova u djece i adolescenata: prikaz bolesnika

Povezanost poremećaja nedostatka pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD), opsesivno-kompulzivnog poremećaja (OKP) i tikovaprimarno se opisuje kroz genetičke, neurobiološke, neurokognitivne i neurokemijske supstrate smanjene inhibicije motoričkogodgovora. Komorbiditet ovih poremećaja u djece i adolescenata nije rijetkost. U predškolskoj dobi u našeg 14-godišnjeg pacijentadijagnosticirani su ADHD i tikovi, a potom u desetoj godini i OKP. Poremećaji su dijagnosticirani prema kriterijima iz DSM-IV. i uporabompolustrukturiranih intervjua koji se na njemu temelje. U multimodalnom pristupu liječenju provodili smo kognitivno-bihevioralnepsihoterapijske tehnike, psihoedukaciju i potporu roditelja, terapiju senzorne integracije uz potporu terapijskog psa, neurofeedbackte smo primijenili medikamentoznu terapiju (metilfenidat, fl uvoxamin), grupnu terapiju usmjerenu poboljšanju socijalnihvještina, izražavanju i razumijevanju emocija i individualizirani pristup u školi uz pomoć osobnog asistenta. U raspravi smo opisalisloženost u liječenju kliničke slike komplicirane komorbiditetom i emocionalnim distresom te poznate i moguće poveznice ovihporemećaja. Liječenje ADHD-a zahtijeva multimodalni pristup i suradnju stručnjaka različitih profi la. Između ostalog, pravodobnoprepoznavanje udruženih simptoma i znakova drugih psihijatrijskih poremećaja i sagledavanje njihovih poveznica bitno je za sprječavanjerazvoja složenije kliničke slike i određivanje terapijskih smjernica. Potrebna su daljnja istraživanja.
Ključne riječi: POREMEĆAJ NEDOSTATKA POZORNOSTI S HIPERAKTIVNOŠĆU; KOMORBIDITET; TERAPIJA; DJECA; ADOLESCENTI

Kategorija: -> Nekategorizirano
Broj: Vol. 62, No 4, listopad - prosinac 2018
Autori: Aleksandra Klobučar, Iva Prvčić, Nenad Jakušić, Barbara Dawidowsky, Bruno Cindrić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2018;62:151-155
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2018.22

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.