Epidemiološko istraživanje o učestalosti zlostavljanja u dječjoj dobi provedeno među srednjoškolskim učenicima Sisačko-moslavačke županije

Slučajevi zlostavljanja u djetinjsvu ocjenjivani su na uzorku od 310 srednjoškolskih učenika iz Sisačko-moslavačke županije u Hrvatskoj, uz korištenje Liste zlostavljanja djece. Interna je pouzdanost zadovoljavajuće visoka (0,950). Ovisno o strogosti primijenjene definicije zlostavljanja djece, može se zaključiti da je između 10% i 20% sudionika u djetinjstvu doživjelo neki oblik zlostavljanja. Vrlo se često događa da djeca dožive nekoliko oblika zlostavljanja.
Ključne riječi:
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 46, No 4, listopad - prosinac 2002
Autori: N. Aberle, Ž. Reiner-Banovac
Referenca rada:
DOI: