Hemoragična pseudocista nadbubrežne žlijezde: prikaz slučaja i pregled literature

Adrenalne pseudociste su relativno rijetke patološke tvorbe u pedijatrijskoj populaciji. Obično su asimptomatske te su sporadičannalaz na radiološkim pretragama. No kad promjerom prelaze veličinu od 5 cm, mogu uzrokovati simptome kompresije susjednihorgana te zahtijevati kirurško liječenje. U dijagnostici takvih lezija u pedijatrijskoj populaciji izrazito je bitno razlikovati benignu odmaligne lezije. Prikazujemo pacijenticu u dobi od 12 godina koja se prezentirala slikom difuznih bolova u abdomenu te febriliteta.Kod pacijentice je ultrazvučno praćena cista desne nadbubrežne žlijezde kroz prethodne dvije godine. Pacijentica je kirurški zbrinutaekscizijom te drenažom cistične tvorbe otvorenom medijalnom laparotomijom. Patohistološki nalaz verifi cira tumorsku tvorbu kaohemoragičnu pseudocistu nadbubrežne žlijezde. Praćenje šest mjeseci postoperativno pokazalo je dobre rezultate.
Ključne riječi: ADRENALNA PSEUDOCISTA; TERAPIJA

Kategorija: -> Nekategorizirano
Broj: Vol. 62, No 3, srpanj - rujan 2018
Autori: Ida Matić, Ante Čizmić, Mirko Žganjer, Ivan Petračić, Nikica Lesjak, Lucija Čizmić, Šimun Križanac, Božidar Župančić, Danko Mikulić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2018;62:135-9
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2018.20

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.