Osteohondritis disekans lakta

Osteohondritis disekans (OCD) lakta je žarišno oštećenje zglobne hrskavice i pripadajuće subhondralne kosti. U laktu je OCD najčešćelokaliziran na kapitulumu humerusa. OCD lakta se uobičajeno javlja kod športaša u adolescenciji, posebice kod onih koji sebave „bacačkim“ športovima, te kod gimnastičara. Nastanak OCD-a lakta posljedica je kombinacije ponavljajućih mikrotrauma,biomehaničke neusklađenosti i oskudne vaskularizacije distalnog dijela nadlaktične kosti. OCD lakta se najčešće otkriva na magnetskojrezonanciji i računalnoj tomografi ji, iako se oštećenje može uočiti i na standardno načinjenim radiološkim snimkama. Odnajveće je važnosti razlikovati stabilni od nestabilnog OCD-a lakta kako bi se odredio najbolji način liječenja. Stabilni OCD laktamože se započeti liječiti neoperacijski, i to poštedom i modifi kacijom aktivnosti. Kirurško je liječenje potrebno kad je riječ o nestabilnomOCD-u lakta, nakon neuspješnog neoperacijskog liječenja te ako je prisutno slobodno zglobno tijelo u zglobu koje čini mehaničkesimptome. Osnovne metode kirurškog liječenja OCD-a lakta su stimulacija koštane srži, fi ksacija koštano-hrskavičnogfragmenta te prijenos autolognog koštano-hrskavičnog presatka. Cilj ovog rada je prikazati dosadašnje spoznaje o etiologiji, kliničkojslici, dijagnostici, mogućnostima liječenja te ishodu liječenja OCD-a lakta.
Ključne riječi: OSTEOHONDRITIS DISEKANS; LAKAT; DIJAGNOSTIKA; LIJEČENJE

Kategorija: -> Nekategorizirano
Broj: Vol. 62, No 3, srpanj - rujan 2018
Autori: Ivan Bojanić, Ivan Levaj, Damjan Dimnjaković, Tomislav Smoljanović
Referenca rada: Paediatr Croat. 2018;62:111-20
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2018.16

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.