Usredotočivanje na unapređenje mentalnog zdravlja djece i omladine: postmoderna analiza škola kao ključnih institucija za unapređivanje zdravlja djece

U velikom je dijelu tradicionalnog rada na poboljšanju zdravlja djece pažnja bila usmjerena ili na fizičko stanje djeteta ili na fizičko okruženje. Ovdje je potrebno naglasiti, da su i neki od najuspješnijih rezultata bili ostvareni upravo unutar tog područja. Postoji, međutim, potreba ne samo za uključivanjem socijalnih, psiholoških i duhovnih aspekata zdravlja, već i za sposobnošću analiziranja načina, na koji makro trendovi našeg doba skupno utječu na sva ta područja. Obzirom da je ovo izvješće pretežno usredotočeno na fizičko okruženje, ovaj će se prikaz uglavnom služiti okvirnim pristupom zdravlju djeteta koji se odnosi na obitelj, utjecaj školskog okoliša na učenje, te društvo i tržište. Ovime se pokušalo opisati, na koji način glavni trendovi suvremenog društva negativno utječu na sredinu u kojoj djeca žive. Znanstvena je literatura tek nedavno obogaćena kontekstualnim analizama javnog zdravstva u postmodernim uvjetima. Jedan takav recentni rad (1) prezentira društveno-kulturnu analizu i kritiku središnjih ideja u suvremenom kretanju u javnom zdravstvu. Međutim, još uvijek nedostaje postmoderna analiza onoga, od čega se sastoji postmoderno javno zdravstvo i kakav ono učinak ima na zdravlje populacije. Ovo poglavlje predstavlja pokušaj stavljanja naglaska na zdravlje djeteta u Europi u postmodernoj analizi.
Ključne riječi:
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 46, No 4, listopad - prosinac 2002
Autori: B. Lindström
Referenca rada:
DOI: