Predominantni tipovi i kliničke karakteristike vestibularnih poremećaja u djece školske dobi

Periferni vestibularni poremećaji u djece značajno utječu na školski i športski uspjeh, ponašanje kao i kakvoću života u djece, a prevalencijaim doseže i do 15%. Simptome vrtoglavice djeca opisuju drukčije od odraslih, a u odnosu na odrasle različita je distribucijanajčešćih perifernih vestibularnih poremećaja. Između 2010. i 2017. godine retrogradno smo analizirali medicinsku dokumentaciju57-ero djece u dobi od 6 do 12 godina, koja su u sklopu audiološke poliklinike obrađivana zbog vrtoglavice i smetnji ravnoteže. Udjece školske dobi najčešće su zastupljeni benigni paroksizmalni vertigo (BPV) i vestibularna migrena (VM). Ménièreova bolest (MB)i benigni pozicijski paroksizmalni vertigo (BPPV) nisu učestali u školske djece.
Ključne riječi: vrtoglavica, ravnoteža, djeca

Kategorija: -> Nekategorizirano
Broj: Vol. 62, No 2, travanj - lipanj 2018
Autori: Marisa Klančnik, Maja Grgec, Petar Ivanišević, Poljak Nikola Kolja
Referenca rada: Paediatr Croat. 2018;62:81-4
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2018.11

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.