Učestalost malnutricije i energetski unos u hospitalizirane djece

Glavni cilj ovoga istraživanja bio je izvijestiti o sedmogodišnjoj učestalosti malnutricije u djece hospitalizirane u tercijarnoj bolnici teutvrditi razliku između preporuka i stvarnog unosa pedijatrijskih bolesnika. Istraživanje je obuhvatilo 606 bolesnika u dobi od 0 mjesecido 18 godina primljenih u Kliniku za dječje bolesti Zagreb. Energetski unos procijenjen je i uspoređen s dnevnim potrebama kojepreporuča hrvatski Standard prehrane bolesnika u bolnicama. Izmjerene su tjelesna masa i visina te je izračunat indeks tjelesnemase (ITM) sa standardnom devijacijom (SD). Malnutricija je defi nirana primjenom prijelomne vrijednosti (ITM Z-score SD) Svjetskezdravstvene organizacije kao kriterija u najširoj uporabi. U ukupno 28.6% ispitivane populacije utvrđena je malnutricija, uključujući19.7% bolesnika s prekomjernom tjelesnom masom i pretilih bolesnika, 8.9% neuhranjenih bolesnika te 6.9% bolesnika koji ne dostižuprosječnu tjelesnu visinu s obzirom na dob, odnosno zaostaju u razvoju. Rezultati istraživanja su pokazali kako u 37% svih ispitanikaprosječan dnevni energetski unos iznosi 60% do 90%, a u 33% iznad 90% preporučenih vrijednosti. Zaključno, učestalost malnutricijeuključujući pothranjenost, prekomjernu tjelesnu masu i pretilost kod hospitalizirane djece u Hrvatskoj slična je onoj u Europi.Veoma je važno prepoznati djecu u riziku u ranoj fazi kako bi se mogla uvesti odgovarajuća nutritivna potpora te bi kod sve djeceprimljene na bolničko liječenje trebalo napraviti procjenu uhranjenosti. Ključni elementi za poboljšanje energetskog unosa uključujukombinaciju nutritivnog probira, odgovarajuće nutritivne procjene, daljnjeg praćenja bolesnika te poboljšanja bolničkih obroka.
Ključne riječi: malnutricija, učestalost, unos energije, hospitalizirana djeca

Kategorija: -> Nekategorizirano
Broj: Vol. 62, No 2, travanj - lipanj 2018
Autori: Marinela Mamić, Petra Kučan, Diana Vukman, Tena Niseteo
Referenca rada: Paediatr Croat. 2018;62:74-80
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2018.10

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.