Dugoročna prognoza u oboljelih od kroničnih upalnih bolesti crijeva dijagnosticiranih u dječjoj dobi nakon prelaska u zdravstvenu skrb odraslih – retrospektivna opservacijska studija

Cilj: Cilj je ove studije procijeniti i izvijestiti o dugoročnoj prognozi u bolesnika s kroničnim upalnim bolestima crijeva (IBD), koji sunastavili liječenje u zdravstvenoj skrbi odraslih.Metode: Pregledali smo bolesničku medicinsku dokumenaciju svih bolesnika koji su liječeni u tercijarnom pedijatrijskom medicinskomcentru i koji su barem pet godina nastavili liječenje u adultnoj skrbi (medijan 12,4 godina).Rezultati: U razdoblju od 1993.-2003. u našem je centru liječeno 52-je bolesnika s IBD-om te su oni ili njihove obitelji bili dostupni zarazgovor (13 žena, medijan dobi 29 godina; 20-ero oboljelih od Crohnove bolesti, sedmero od ulceroznog kolitisa (UC)). Ukupno je23-je (85%) bolesnika nastavilo liječenje u internističkoj skrbi, dok njih četvero (15%) nikad nije bilo ni na jednom pregledu internistagastroenterologa (troje bolesnika oboljelo od UC). Ukupno je 19-ero (70%) bolesnika imalo relaps tijekom praćenja, dvoje (7,4%)bolesnika je umrlo, devetero (33%) je primilo biološku terapiju. Trećina bolesnika je kirurški liječena u odrasloj dobi.Zaključak: Ova studija potvrđuje važnost organizirane tranzicije iz pedijatrijske skrbi u zdravstvenu skrb odraslih.
Ključne riječi: kronične upalne bolesti crijeva, dugoročna prognoza, prijelaz skrbi, transfer, tranzicija

Kategorija: -> Nekategorizirano
Broj: Vol. 62, No 2, travanj - lipanj 2018
Autori: Tena Trbojević, Lea Miklić, Lana Ivković, Filip Simon, Iva Hojsak, Sanja Kolaček
Referenca rada: Paediatr Croat. 2018;62:69-73
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2018.9

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.