Školska i profesionalna orijentacija učenika s kroničnim bolestima i poremećajima zdravlja

Zdravstveno stanje učenika bitan je čimbenik pri donošenju odluke o daljnjem školovanju i izboru zanimanja. Brojna istraživanja pokazuju da 10-15% djece ima neku kroničnu bolest. Praćenjem učenika putem sistematskih i drugih pregleda školski liječnik ima dobar uvid u zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti učenika. S timom školske i profesionalne orijentacije pomaže kronično bolesnim učenicima pri odabiru zanimanja za koje njegova bolest nije ograničavajući čimbenik a ni čimbenik rizika za pogoršanje bolesti ili prekid školovanja. Cilj istraživanja bio je utvrditi razloge upućivanja učenika na profesionalnu orijentaciju Ispitanici su učenici osmih razreda osnovnih škola u dva razdoblja. Razdoblje integrirane zdravstvene zaštite, šk. god. 1987./88. do 1996./97. i razdoblje preventivne zdravstvene zaštite šk. god. 1997./98. do 2000./01. god. U prvom razdoblju nađeno je 13,1%, a u drugom 9,2% učenika s kroničnim bolestima i poremećajima zdravlja. U oba razdoblja na profesionalnu orijentaciju upućeno je više mladića nego djevojka. Razlozi za profesionalnu orijentaciju učenika razvrstani su na osnovi vodeće dijagnoze u skupini bolesti prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti. U prvom razdoblju su pet vodećih skupina dijagnoza: bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva (22,6%), bolesti oka i očnih adneksa (16,9%), bolesti dišnog sustava (14,9%), bolesti uha i mastoidnog nastavka (13,3%) te duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (7,7%). U drugom razdoblju na prvom su mjestu duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (37,4%), zatim bolesti oka i očnih adneksa (25,0%), bolesti dišnog sustava (11,6%), bolesti uha i mastoidnog nastavka (9,4%) i na petome mjestu bolesti živčanog sustava s (8,6%). Protivno preporukama, 11,6% učenika odabralo je školu za koju su imali zdravstvenu kontraindikaciju. Mladići češće ne slijede preporuku. Školovanje nije nastavilo 7,1% učenika. Prikazani rezultati pokazuju da je u suvremenoj organizaciji školske medicine profesionalna orijentacija važno područje stručnog djelovanja školskih liječnika.
Ključne riječi:
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 46, No 4, listopad - prosinac 2002
Autori: F. Lančić, V. Jureša
Referenca rada:
DOI: