Analiza crteža kronično i akutno oboljele djece

Cilj ovog rada bio je istražiti postoje li razlike u likovnom izražavanju između kronično/akutno oboljele i zdrave djece. U istraživanjese krenulo od pretpostavke da će se oboljela djeca služiti tamnijim tonovima i zauzimati manji prostor na crtežu. Uzimajući u obzirnegativne posljedice bolesti, pokušalo se ispitati izražavaju li djeca crtežom tugu, strah i zabrinutost zbog bolesti.Metoda: U istraživanju je sudjelovalo 22-je kronično i akutno bolesne djece na Pedijatrijskom odjelu i 102-je zdravih učenika Osnovneškole Stobreč, od kojih su za analizu odabrana 22 crteža. Učenici razredne nastave crtali su slobodan crtež i crtež obitelji.Rezultati: Rezultati istraživanja nisu potvrdili postavljene hipoteze: ne postoji značajna razlika u uporabi tamnih tonova i prostora nacrtežima između dviju skupina djece. Analizom i usporedbom crteža došlo se i do drugih rezultata, iako se nisu pokazale statističkiznačajne razlike: zdrava i oboljela djeca biraju različite teme crteža, bolesna djeca manje rabe boje, sva oboljela djeca crtaju obaroditelja, više bolesne djece crta ostale članove obitelji, veći broj zdrave djece na crtežu obitelju crta motive sunca, neba i trave.Zaključci: Rezultati istraživanja su pokazali da ne postoje značajne razlike između crteža zdrave i akutno/kronično bolesne djece kojase nalaze na liječenju u bolnici. Obje skupine djece na sličan se način služe prostorom za crtanje te upotrebljavaju slične boje. Možese zaključiti da kronično/akutno oboljela djeca nisu u svom likovnom izražavanju iskazala više negativnih emocija ili poteškoća usamopoimanju u odnosu na zdravu djecu. Zbog ograničenja ovoga istraživanja koja se, između ostaloga,odnose na veličinu uzorka,slične bi pretpostavke valjalo provjeriti na većem uzorku radi dobivanja boljeg uvida u značajke crteža kronično i akutno oboljeledjece. Takvi bi podatci mogli poslužiti za osmišljavanje ciljanih programa osnaživanja i potpore djeci oboljeloj od kroničnih i akutnihbolesti.
Ključne riječi: zdrava djeca, kronično i akutno oboljela djeca, dječji crtež
Kategorija: -> Nekategorizirano
Broj: Vol. 61, No 4, listopad - prosinac 2017
Autori: Anamarija Vuletić, Goran Kardum, Ina Reić-Ercegovac
Referenca rada: Paediatr Croat. 2017;61:197-203
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2017.29

Opširnije