Nedonešeni blizanci s akutnim oštećenjem bubrega – nije uvijek kako se čini: prikaz slučaja

Akutna bubrežna ozljeda je česta u prijevremeno rođene novorođenčadi. Zbog funkcijske i razvojne nezrelosti bubrega oni su osjetljivijina bubrežnu ozljedu u odnosu na stariju dojenčad i djecu. Ne postoji jedinstvena defi nicija za akutnu bubrežnu ozljedu u novorođenčadi.Etiologija bubrežne ozljede je često multifaktorska i može nastati kao posljedica prenatalnih, perinatalnih i postnatalnihzbivanja. Koncentracija serumskog kreatinina novorođenčeta u trenutku porođaja podjednaka je majčinoj. Prikazujemo slučajprijevremeno rođenih blizanki koje su primljene u Jedinicu intenzivnog liječenja zbog akutne bubrežne ozljede. Rezultati laboratorijskihanaliza su pokazali podjednako povišene vrijednosti ureje i serumskog kreatinina obiju blizanki, praćene metaboličkom alkalozom.Povišene vrijednosti ureje i serumskog kreatinina bile su posljedica majčine neprepoznate bubrežne bolesti. Sedmog postnatalnogdana vrijednosti kreatinina i ureje su se normalizirale. U svim slučajevima povišenih vrijednosti serumskog kreatinina u prva 72sata života nužno je evaluirati majčinu bubrežnu funkciju.
Ključne riječi: akutna bubrežna ozljeda, prijevremeno rođena novorođenčad, uremija
Kategorija: -> Nekategorizirano
Broj: Vol. 61, No 4, listopad - prosinac 2017
Autori: Ivona Butorac Ahel, Ana Milardović, Kristina Lah Tomulić, Arijan Verbić, Sanja Flajšman Raspor, Đurđica Košuljandić, Ivana Štrk Romić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2017;61:183-6
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2017.26

Opširnije