Petogodišnje iskustvo u liječenju sindaktilije i polidaktilije šake s osvrtom na zadovoljstvo roditelja bolesnika

Ishodi kirurškog liječenja sindaktilije i polidaktilije šake u dječjoj dobi mogu se procjenjivati na temelju objektivnih metoda isubjektivnog dojma roditelja bolesnika.Materijali i metode: Proveli smo retrospektivnu studiju rezultata 5-godišnjeg liječenja 47-ero bolesnika sa sindaktilijom ili polidaktilijomšaka putem telefonske ankete. Ukupan odaziv na telefonsku anketu iznosio je 68%.Rezultati: Tridesetero ispitanih roditelja (94%) nije navelo nikakve funkcijske tegobe, dok je dvoje (6%) navelo kako njihova djecaimaju poteškoća s pisanjem. Osmero roditelja djece (25%) navelo je slabiju pokretljivost operiranih prstiju, od čega dvoje (6%) imapoteškoća u adaptaciji na svakodnevni život. Šestero roditelja (19%) nije zadovoljno s izgledom ožiljka, a njih dvoje (6%) je tražilodrugo mišljenje u drugim ustanovama.Rasprava i zaključak: Roditelji djece s palčanom polidaktilijom šake naveli su najlošije rezultate što se tiče poslijeoperacijske pokretljivostiprstiju. Taj je rezultat konzistentan s dostupnom literaturom. Zadovoljstvo bolesnika u velikoj je mjeri ovisilo o izgledu poslijeoperacijskogožiljka.
Ključne riječi: sindaktilija, radijalna polidaktilija, ulnarna polidaktilija, djeca, ishod1
Kategorija: -> Nekategorizirano
Broj: Vol. 61, No 4, listopad - prosinac 2017
Autori: Zoran Barčot, Rok Kralj, Mario Kurtanjek, Ana Mataić, Božidar Župančić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2017;61:178-82
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2017.25

Opširnije