Troponin i B-tip natrijuretskog peptida: laboratorijska dijagnostika i klinička upotreba u pedijatriji

Troponin i B-tip natrijuretskog peptida su dva srčana biljega koja se u općoj odrasloj populaciji već dugi niz godina rutinski primjenjujuu dijagnostici srčanih bolesti, no malo je spoznaja o njihovoj korisnoj upotrebi u pedijatrijskoj praksi. Ovaj pregledni radobuhvaća svu problematiku određivanja, tumačenja nalaza i korisnost troponina i B-tipa natrijuretskog peptida u pedijatriji natemelju podataka iz literature i vlastitog iskustva. Namijenjen je liječnicima pedijatrima i laboratorijskim stručnjacima koji se u svomradu susreću s dječjom populacijom.
Ključne riječi: dijete, biomarkeri, troponin, natrijuretski peptid
Kategorija: -> Nekategorizirano
Broj: Vol. 61, No 4, listopad - prosinac 2017
Autori: Jasna Leniček Krleža, Renata Zrinski Topić, Vesna Herceg-Čavrak
Referenca rada: Paediatr Croat. 2017;61:169-77
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2017.24

Opširnije