Važni čimbenici u odluci o dojenju

Modernizacija ljudskog društva uza sve prednosti donosi i neke nedostatke, posebice udaljavanje od prirode i nekih prirodnih procesa, među koje pripada i prehrana majčinim mlijekom. U studiji je istraživan utjecaj naobrazbe, radnog, stambenog i bračnog statusa, mjesta stanovanja, pariteta, prijašnjeg iskustva dojenja, muževe potpore, djetetove porođajne mase, bodovanja po Apgarovoj, trajanja gestacije, sudjelovanja u radu potpornih grupa, mase porođaja, djelovanje pedijatra, odnosno patronažne sestre, liječnika opće medicine, sredstava javnog informiranja i članova obitelji na trajanje dojenja. U ispitivanoj skupini bilo je 100 majki koje smo tijekom godine dana pratili putem redovitih telefonskih kontakata. Nije utvrđena značajna razlika trajanja dojenja između zaposlenih i nezaposlenih majki (p = 0,878), udanih i neudanih majki, ispitanica koje su se savjetovale s mužem o dojenju i onih koje nisu (p = 0,688), prvorotki i višerotki (p = 0,235), žena više i niže naobrazbe iako su žene niže naobrazbe dulje dojile (p = 0,098), žena iz urbanih i ruralnih sredina (p = 0,235), a razlika je potvrđena između žena dojenih u djetinjstvu i nedojenih (p = 0,031), žena koje su živjele u vlastitom stanu/kući i podstanara (p = 0,042). Analiziran je utjecaj mase porođaja, posebno carskog reza na trajanje dojenja (p = 0,740), pozitivnog iskustva dojenja starijeg djeteta na aktualno dojenje (p = 0,249), djetetova spola na trajanje dojenja (p = 0,332). Uočene su različitosti utjecaja liječnika opće medicine, pedijatra, patronažne sestre, obitelji, sredstava javnog informiranja i stručne literature ne trajanje dojenja (p = 0,953). Žene su u visokom postotku (95% ispitanica) odluku o dojenju donijele prije dolaska u rodilište. Protivno očekivanom i potrebnom majke djece nedonoščadi, rođene s nižom porođajnom masom ili nižim Apgarom, rano su prekidale dojenje. Zabrinjava znatan broj majki koje su dojenčad hranile nativnim kravljim mlijekom. Analizirani su i objašnjeni razlozi prekida dojenja prema navodima majki.
Ključne riječi:
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 46, No 3, srpanj - rujan 2002
Autori: M. Čatipović, V. Čatipović, D. Novalić, S. Bogeljić, I. Fehir-Radanović
Referenca rada:
DOI: