Uporaba antiseptika u dječjoj stomatologiji

Svrha ovog rada je pregled antiseptika i definiranje značenja stomatoloških antiseptika u kontroli i eliminaciji mikroorganizama kao sastavnog dijela prevencije i terapije bolesti zuba i parodonta u dječjoj stomatologiji. Dosad su poznate karakteristike i mehanizam djelovanja pojedinih antiseptika te je doprinos rada predstaviti indikacije za njihovu primjenu u svakodnevnom radu stomatologa,osobito u dječjoj i preventivnoj dentalnoj medicini.
Ključne riječi: dječja stomatologija; antiseptici
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 61, No 2, travanj - lipanj 2017
Autori: Sofija Stojić, Dubravka Negovetić Vranić, Vlatka Njari, Sara Čekalović, Željko Verzak, Ivana Šutej
Referenca rada: Paediatr Croat. 2017;61:71-7
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2017.11

Opširnije