Infekcija bakterijom Clostridium diffi cile u djece: značajke i liječenje – istraživanje u jednom centru u Rumunjskoj

Incidencija infekcije bakterijom Clostridium diffi cile (CDI) u djece u progresivnom je porastu. U ovom istraživanju procijenjene suznačajke i antibakterijska terapija CDI na jednom odjelu pedijatrijske gastroenterologije u Rumunjskoj. Provedeno je retrospektivnoistraživanje u kojem su analizirani slučajevi CDI utvrđeni na osnovi imunoloških testova na toksine Clostridium diffi cile u stolici od 1.siječnja 2005. do 31. prosinca 2015. godine. U 73 bolesnika dijagnosticirano je 89 epizoda CDI. Zabilježena je rastuća incidencija CDIs najvišom stopom 2014. godine sa 6,9 slučajeva na 1000 bolesnika. CDI stečena u zajednici utvrđena je u gotovo 40% bolesnika.Najčešće pridružene istodobne bolesti bile su upalna crijevna bolest i alergija na kravlje mlijeko. Postotak ponovljenih epizoda bio jenizak (24,2%). Metronidazol kao terapija prvog izbora davao se u 49,2% blažih/umjerenih slučajeva i pokazao se učinkovitim u79,4% njih. Istodobno prisutne bolesti zabilježene su u više od 70% bolesnika u kojih metronidazol nije bio učinkovit u usporedbi s22,2% bolesnika kod kojih je metronidazol bio učinkovit. Alternativna terapija bio je vankomicin koji je izliječio bolest u svim slučajevima.U teškim oblicima bolesti kombinacija intravenskog metronidazola i peroralnog vankomicina pokazala se učinkovitim rješenjem.Peroralni vankomicin bio je učinkovit u liječenju prve ponovljene epizode bolesti. Ukazuje se na rastuću incidenciju CDI kodrumunjske djece. Stopa neupješnog liječenja metronidazolom bila je niska pa se ovaj lijek može sa sigurnošću preporučiti za liječenjeprve epizode blaže/umjerene CDI. Vankomicin se pokazao učinkovitim u svim slučajevima bez obzira na to radi li se o prvoj ili ponovljenojepizodi bolesti i može se učinkovito primijeniti kao terapija prvog izbora.
Ključne riječi: Clostridium diffi cile; antibakterijska terapija; djeca
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 61, No 2, travanj - lipanj 2017
Autori: Gabriela Lesanu, Raluca Maria Vlad, Cristina Adriana Becheanu, Mirela Ionela Stocklosa, Irina Dijmarescu, Alexandra Coroleuca, Daniela Lemeni, Ioana Sabina Macovei, Irina Nistor, Daniela Pacurar
Referenca rada: Paediatr Croat. 2017;61:65-70
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2017.10

Opširnije