Treba li uklanjati ostatna strana tijela u terminalnim bronhiolama?

Cilj nam je bio raspraviti zahtijevaju li ostatna strana tijela u terminalnim bronhiolama daljnje liječenje. Ovo retrospektivno istraživanjeobuhvatilo je bolesnike mlađe od 13 godina u kojih su dijagnosticirana ostatna strana tijela u terminalnim bronhiolama tijekom6 godina (od svibnja 2008. do prosinca 2014.). Roditelji su zamoljeni da ispune upitnik o komplikacijama koje su na kontrolnimpregledima izazivala dugo prisutna strana tijela. Snimke tankoslojne kompjutorizirane tomografi je (CT) analizirane su prije i nakonrigidne bronhoskopije. Bilo je ukupno 23 djece (12 djevojčica) srednje dobi 17,17±6,35 (raspon 6-29) mjeseci s ostatnim stranim tijelimaukliještenim ili omotanim u terminalnim bronhiolama. Razdoblje praćenja nakon početne bronhoskopije bilo je 6-72 (srednjetrajanje 43,04±20,83) mjeseca. Tijekom praćenja nedostupna su postala 4 bolesnika. Preostalih 19 bolesnika imalo je kronične epizodekašlja i vrućice, hemoptizu, težinu u prsima ili dispneju nakon športskih aktivnosti ili pak stridor i bolove u prsima ili leđima prijeoperacije. Početne tankoslojne CT snimke pokazale su da su strana tijela u bronhima često bila udružena s plućnom hiperinfl acijom(14/19). Ovi simptomi i znakovi ublažili su se nakon terapije, uz statistički značajno poboljšanje stanja. Kontrolne snimke bile sunormalne kod sve djece. Zaključuje se da zapravo može doći do spontanog uklanjanja jednog ili dva manja ostatna strana tijela iliona bivaju prekrivena granulacijskim tkivom pa stoga ne mora biti potrebno nastaviti s invazivnim postupcima. Međutim, sva djecas ovakvim problemima zahtijevaju dugotrajno praćenje.
Ključne riječi: djeca; aspiriranje stranih tijela; terminalna bronhiola; rigidna bronhoskopija; tankoslojna tomografi ja prsnog koša
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 61, No 2, travanj - lipanj 2017
Autori: Lei Lei, Yu Zhao, Lin Lou, Dai Li, Ting Yang, Hongji Zhu, Ping Zhu
Referenca rada: Paediatr Croat. 2017;61:59-64
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2017.9

Opširnije