Dojenačke infekcije s Chlamydiom trachomatis – koinfekcije i mogućnosti liječenja

U ovom su radu ispitane dojenačke infekcije Chlamydiom trachomatis u odnosu na koinfekcije, težinu kliničke slike, trajanje hospitalizacije i mogućnost antibiotskog liječenja. Od prosinca 1994. do ožujka 2001. godine u Klinici za infektivne bolesti u Zagrebu liječeno je tridesetero dojenčadi s akutnom infekcijom dišnog sustava u kojih je utvrđena Chlamydia trachomatis. Klamidija je kod 26-ero ispitanika (86,7%) dokazana metodom DNA-RNA hibridizacije, a kod 4-ero ispitanika (13,3%) izolacijom na staničnoj kulturi. Klinička i laboratorijska obrada obavljena je prilikom prijma na odjel, a nalazi se nisu razlikovali od opisanih u literaturi. Kod ispitane dojenčadi u 11-ero je dokazana infekcija respiratornim sincicijskim virusom (RSV), Bordetellom pertussis (BP) u jednom, te dvojna infekcija RSV i BP u jednom slučaju (36,7%, 3,3% i 3,3% od ukupno ispitane dojenčadi). Među trinaestero dojenčadi s dokazanom koinfekcijom RSV je nađen u 11 slučajeva (84,6%), BP u jednom (7,7%) i RSV i BP u jednom (7,7%) slučaju. Kod dojenčadi s koinfekcijom upale pluća su bile učestalije 9/13 (69,2%) nego kod slučajeva klamidijske monoinfekcije 6/17 (35,3%). Svekolika dišna nedostatnost s potrebom za mehaničkom ventilacijom javila se u 4-ero od 13-ero (38,8%) dojenčadi s koinfekcijom prema jednom od 17-ero (5,9%) dojenčadi bez koinfekcije. Medijan trajanja bolničkog liječenja kod dojenčadi s koinfekcijom bio je znatno dulji nego kod dojenčadi s klamidijskom monoinfekcijom (25 prema 13 dana). Od 30-ero ispitane dojenčadi 16-ero je (53,3%) liječeno azitromicinom, a 14-ero (46,7%) eritromicinom. Medijani trajanja bolničkog liječenja bili su kraći u dojenčadi liječene azitromicinom, pogotovu u podskupini s koinfekcijama, u odnosu na medijane trajanja liječenja eritromicinom (14 prema 33 dana). Azitromicin se pokazao klinički uspješnijim u liječenju dojenačkih infekcija uzrokovanih C. trachomatis.
Ključne riječi:
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 46, No 3, srpanj - rujan 2002
Autori: Z. Miočević, J. Grgurić
Referenca rada:
DOI: