Značajke dojenčadi hospitalizirane zbog bronhiolitisa u KBC Split od 2011. do 2015. godine

Cilj istraživanja bio je utvrditi i analizirati kliničke i epidemiološke značajke dojenčadi s dijagnozom bronhiolitisa i liječene u Kliničkombolničkom centru Split od 2011. do 2015. godine. Bronhiolitis je akutna infekcija donjega dišnog sustava koja je česta u ranomdjetinjstvu. Najčešći etiološki uzročnik je respiracijski sincicijski virus (RSV) koji se nalazi u 60% do 80% slučajeva. Glavni simptomi sukašalj, sipnja i poteškoće pri hranjenju. Retrospektivno su analizirani medicinski zapisi djece mlađe od jedne godine hospitalizirane uKBC Split zbog bronhiolitisa od 1. siječnja 2011. do 31. prosinca 2015. godine. Tijekom 5-godišnjeg razdoblja hospitalizirano jeukupno 560 dojenčadi, 340 od njih muškog spola. Najčešći simptomi bili su nosna kongestija, potom sipnja, vrućica >38 °C i hropci.Brzi test antigena na RSV učinjen je u 193 dojenčadi i pokazao se pozitivnim u 134 (69,4%) slučaja. U velike većine dojenčadi (74,5%)primijenjeni su bronhodilatatori, dok su inhalirajući kortikosteroidi davani u 24,6%, a racemični adrenalin u 14,1% dojenčadi.Dodatna terapija kisikom bila je potrebna u samo 5% slučajeva. Rezultati ovoga istraživanja potvrđuju veću incidenciju bronhiolitisau dječaka, a srednje trajanje bolničkog liječenja bilo je 7,6±3,3 dana. Antibiotska terapija primijenjena je u 85,2% dojenčadi, štoje znatno više od podataka iz drugih objavljenih istraživanja. Stoga treba uložiti dodatne napore kako bi se smanjila primjenaantibiotika.
Ključne riječi: dojenče; bronhiolitis; lijekovi; značajke populacije
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 61, No 2, travanj - lipanj 2017
Autori: Petra Milić, Maja Sikirica, Vjekoslav Krželj, Joško Markić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2017;61:53-8
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2017.8

Opširnije