Pismo urednici

Poštovana urednice, U članku Labaš M. i sur. Poteškoće u dijagnosticiranju i liječenju osteoid osteoma u laktu četverogodišnje djevojčice-prikaz slučaja i pregled literature, (Pediatria Croatica 2016;3;97-105) detaljno je opisan artroskopski postupak kod atipičnog smještaja osteoid osteoma (OO) u intrakapsularnom dijelu humerusa. To je rijetka i atipična lokalizacija pa je ovaj rukopis odista koristan. Rad daje poučan pregled mogućnosti liječenja OO-a i za tipične lokalizacije. Najprimjenjivija metoda liječenja je perkutana radiofrekventa ablacija (RFA), opisana 1992. godine (1). RFA i RITA (eng. radiofrequency interstitial tumor ablation) nisu u popisu terapijskih postupaka HZZO-a. Mi u Hrvatskoj nemamo publiciranih radova o primjeni RFA-a u liječenju osteoid osteoma (OO). No radovi u renomiranim medicinskim časopisima izvještavaju o serijama od tek dvadesetak djece liječene RFA-om (2). Kirurška klinika KBC Zagreb već desetak godina ima tim, uređaj i primjenjuje RITA-u u tumorskoj kirurgiji odraslih. Glavni dijelovi uređaja su generator i elektroda. Elektrode su tvornički priređene u kompletu s troakarom i mogu se upotrijebiti samo jednokratno. Znači, riječ je o potrošnom materijalu, koji cijenom višestruko nadmašuje ugovorene iznose DTS postupka uklanjanja benignog tumora kosti u djece. Jedan od glavnih stručnih problema je opsežnost radiofrekvencijske ablacije. Osobito kad se RITU primjenjuje kao RFA OO u djece. Idealno je RFA činiti uređajem tvornički priređenim za liječenje OO-a. Uz takav uređaj proizvođač nudi protokole (najčešće se centralno postavljena elektroda grije na 80˚C kroz 8 minuta) (3). RFA ima i komplikacije, opekline kože, infekcije, neurovaskularne ozljede, termičko oštećenje zdravog dijela kosti (4). RFA nije idealan za OO intraartikularnog smještaja i tumore veličine veće od dva cm. Kod tumora u kralježnici metoda traži pozornost na moguće oštećenje neuroloških struktura, no RFA je uspješan i kod te lokalizacije (5).

RFA će i u nas postati standardna metoda liječenja OO-a u djece, ali zasad ona to nije.
Ključne riječi:
Kategorija: Pismo uredniku
Broj: Vol. 61, No 1, sječanj - ožujak 2017
Autori: Anko Antabak, Tomislav Luetić, Igor Bumči
Referenca rada: Paediatr Croat. 2017;61:46
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2017.7

Opširnije