Obostrana prirođena dislokacija koljena udružena s obostranim razvojnim poremećajem kuka – prikaz bolesnika

Prirođena dislokacija koljena je relativno rijetka deformacija, a pogotovo udružena s deformacijom drugih zglobova. Djevojčica u ovom prikazu, rođena je s obostranom dislokacijom koljena i obostranim razvojnim poremećajem kuka u smislu iščašenja. Prvi pregled u ortopedskoj ambulanti obavljen je 21. dan nakon rođenja. Učinjena je radiološka i ultrazvučna dijagnostika i genetska obrada. Nisu nađeni elementi Larsenova sindroma kao ni artrogripoze. Djevojčica je liječena trakcijom na vertikalnom okviru i sadrenim redresmanom oba koljena. Nakon repozicije kukova aplicirao se aparat Hilgenreiner. Tek nakon repozicije oba kuka omogućila se redresmanom repozicija i puna fl eksija koljena. Nakon stabilizacije kukova i koljena aplicirani su remenčići prema Pavliku, koji su nošeni dva mj. Liječenje je trajalo do sedam mj. života djevojčice a svi postupci su praćeni ultrazvukom i RTG snimkama. Praćenje još traje.
Ključne riječi: dislokacija koljena – kongenitalna, terapija; dislokacija kuka, kongenitalna, terapija
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 61, No 1, sječanj - ožujak 2017
Autori: Gordana Miličić, Marijana Šimić, Davor Bojić, Josip Vlaić, Tomislav Ribičić, Ozren Vrdoljak, Darko Antičević, Ida Matić, Marko Miličić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2017;61:33-6
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2017.4

Opširnije