Kronične upalne bolesti crijeva (IBD) u djece – novosti u etiologiji, fenotipu, dijagnostici i liječenju

Kronične upalne bolesti crijeva (IBD) - Crohnova bolest, ulcerozni kolitis i neklasifi cirana upalna bolest crijeva sve se češće dijagnosticiraju u dječjoj i adolescentnoj dobi. Navedeno je posebice važno, jer se klinička slika, proširenost i težina bolesti uvelike razlikuju ako je bolest nastala u pedijatrijskoj populaciji. Štoviše, navedeno je to izraženije što je dob kad se bolest javila mlađa. Baš je porast incidencije ovih bolesti, ali i njihova specifi čnost u dijagnostici i liječenju, dovela do razvoja specifi čnih algoritama za dijagnostiku i liječenje IBD-a u djece. Velik je broj istraživanja koja pokušavaju odgovoriti na pitanje zašto se bolest sve češće javlja, koji su etiopatogenetski mehanizmi njezina nastanka te što je to što čini kliničku sliku i terapijski odgovor različitim u dječjoj dobi. Namjena je stoga ovog preglednog rada prikazati i raspraviti specifi čnosti IBD-a u djece, poglavito u odnosu na epidemiologiju, fenotipska obilježja i specifi čnosti dijagnostičkog i terapijskog pristupa.
Ključne riječi: Kronične upalne bolesti crijeva; Crohnova bolest; colitis, ulcerozni; djeca
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 61, No 1, sječanj - ožujak 2017
Autori: Sanja Kolaček, Iva Hojsak1
Referenca rada: Paediatr Croat. 2017;61:10-25
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2017.2

Opširnije