Tirotoksikoza u djece i adolescenata – dijagnostičke i terapijske dvojbe

Tirotoksikoza je uzrokovana različitim čimbenicima, a manifestira se šarolikim kliničkim znakovima hipermetaboličkog stanja. Primjeren terapijski pristup ovisi o uzrocima bolesti i bolesnikovom stanju te zahtijeva brzu i pravilnu dijagnostičku obradu. Ovaj članak iznosi pregled liječenja tirotoksikoze zasnovano na klinički utemeljenim podatcima, a donosi i pregled vlastitih iskustava u četrnaestgodišnjem razdoblju. Pregledom literature, posebno različitih smjernica i drugih publiciranih materijala, služeći se PubMed-om, izdvojili smo podatke koje iznosimo u kritičkom tonu. Iskustva u četrnaestgodišnjem liječenju djece i adolescenata s tirotoksikozom u Klinici za dječje bolesti KBC-a Split usporedili smo s iskustvima drugih autora. Klinički opis uključuje početnu kli ničku evaluaciju i dijagnostički pristup tirotoksikozi, uključujući subkliničku hipertireozu, Hashimotovu i Gravesovu bolest. Pristup Gravesovoj bolesti uključuje tirostatske lijekove, terapiju radioaktivnim jodom i operativno liječenje. U našoj ustanovi u četrnaestgodišnjem razdoblju pregledali smo 59-ero bolesnika s tirotoksikozom, Hashimotovu bolest imalo je 17/59 (28,8%) bolesnika, a Gravesovu bolest 41/59 (69,5%), dok je 1/59 (1,7%) imao rijetki nedostatak TBG-a (engl. Thyroxine Binding Globulin). Remisiju bolesti doživjelo je 12/41 (29,2%) bolesnika s Gravesovom bolešću, a relaps 4/12 (33,3%). Terapija radioaktivnim jodom primijenjena je u 3/41 (7,3%), a operacija u 13/41 (31,7%) bolesnika s Gravesovom bolešću. Doneseno je više preporuka i zaključaka na utemeljenim kliničkim podatcima racionalnog, pouzdanog i optimalnog kliničkog pristupa oboljelima od tirotoksikoze. Odabir načina liječenja Gravesove bolesti složen je proces. Razgovor o prednostima i rizicima predloženih terapijskih mjera s bolesnikom i njegovim roditeljima je nužan. U našoj ustanovi preporuča se poticati roditelje bolesnika s Gravesovom bolešću koji imaju malu mogućnost za postizanje remisije na bržu odluku o defi nitivnom liječenju.
Ključne riječi: tirotoksikoza; Gravesova bolest; Hashimotova bolest; antitiroidni agenti; tirodektomija; beta-iodoalanine
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 61, No 1, sječanj - ožujak 2017
Autori: Veselin Škrabić, Ivana Unić, Samira Bilalić, Roko Škrabić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2017;61:1-9
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2017.1

Opširnije