Strano tijelo u miokardu

Prikazan je dječak u dobi od 13 godina i 10 mjeseci kod kojega je, kao posljedica ranjavanja eksplozivnom napravom, dijagnosticirano strano tijelo metalnog odjeka u miokardu. Posrijedi je bila krhotina bombe koja je izravno kroz stijenku prsnog koša ušla u srce. Krhotina je bila ravnih rubova, veličine 3 x 9 mm gotovo u cijelosti ukopana u miokard apeksa lijeve klijetke. Iako je bio teško politraumatiziran, dječak nije imao nikakvih simptoma koji bi bili posljedica stranog tijela u miokardu. Dijagnoza je postavljena transtorakalnom ehokardiografijom (TTE), rengenom pluća i srca i CT-om. Ehokardiografski je uočen mali perikardijalni izljev 4-5 mm samo na apeksu, ostali nalaz je bio u cijelosti uredan. Nije bilo znakova tamponade perikarda, oštećenja septuma, valvula ili koronarnih arterija. Budući da je bila riječ o relativno malom stranom tijelu ravnih rubova, gotovo u cijelosti čvrsto ukopanom u miokard, odlučeno je da se ne intervenira te da se pacijenta samo prati. Dječaka pratimo 5 godina - sve vrijeme je kardijalni status uredan, a ehokardiografski nalaz nepromijenjen. Dosad nije bilo komplikacija u smislu aritmija, infekcije, embolizacije ili tromboze.
Ključne riječi:
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 46, No 3, srpanj - rujan 2002
Autori: V. Herceg-Čavrak, Ž. Cvetko, Ž. Sutlić
Referenca rada:
DOI: