Metrijske karakteristike Upitnika predškolske inkluzije

Istraživanja pokazuju da kakvoća inkluzije predškolske djece i njihova kompetentnost za rad u skupinama ovisi o pozitivnim stavovima odgajatelja prema uključenosti predškolske djece s teškoćama kao i njihovoj kompetentnosti za rad u inkluzivnim skupinama. U Republici Hrvatskoj nedostaju mjerni instrumenti koji bi ispitivali stavove odgajatelja prema predškolskoj inkluziji. Cilj istraživanja bio je konstruirati mjerni instrument koji ispituje stavove odgajatelja prema predškolskoj inkluziji te utvrditi njegove metrijske karakteristike. U istraživanju je sudjelovalo 476-ero odgajatelja zaposlenih u vrtićima Primorsko-goranske županije. Primijenjen je Upitnik stavova odgajatelja prema predškolskoj inkluziji, dvofaktorske strukture: (1) stav prema predškolskoj inkluziji i (2) samoprocijenjena kompetentnost za rad s djecom s teškoćama. Ovo je prvo takvo istraživanje u nas i pokazuje da odgajatelji imaju pozitivan stav prema predškolskoj inkluziji, a neodlučni su u procjeni osobne kompetentnosti za rad s djecom s teškoćama, što je u skladu s inozemnim istraživanjima. Pozi tivniji stav odgajatelja prema predškolskoj inkluziji povezan je s višom razinom samoprocijenjenih kompetencija za rad s djecom s teškoćama, a ukupni rezultat na upitniku je indeks proinkluzivosti odgajatelja. Na temelju rezultata dobivenih primjenom upit nika moguće je: (1) utvrđivanje proinkluzivnih stavova odgajatelja i vrtića, (2) educiranje i pripremanje djelatnika vrtića čiji indika tori upućuju na nižu razinu proinkluzivnosti, (3) mjerenje i evaluiranje programa stručnih usavršavanja usmjerenih na jačanje kompetencija odgajatelja za rad s djecom s teškoćama u redovitim skupinama. 
Ključne riječi: dijete, predškolsko; upitnik
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 60, No 4, listopad - prosinac 2016
Autori: Sanja Skočić Mihić, Snježana Sekušak Galešev
Referenca rada: Paediatr Croat. 2016;60:146-52
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2016.22

Opširnije