Dinamika pokazatelja stanja uhranjenosti u osnovnoškolaca

Loše stanje uhranjenosti danas je glavni problem u djece pa je cilj ovog istraživanja bio utvrditi dinamiku pokazatelja stanja uhranjenosti u jednom naraštaju osnovnoškolske djece. Istraživanje je provedeno na uzorku od 107 školske djece promatrane kroz četiri godine. Mjerenja su obuhvatila tjelesnu visinu, tjelesnu masu, kožni nabor leđa, kožni nabor nadlaktice i opseg nadlaktice. Također su mjereni indeks tjelesne mase i postotak tjelesne masti te je određeno stanje uhranjenosti djece. Analiza trenda pokazatelja stanja uhranjenosti provedena je polinomijalnom regresijskom analizom. Rezultati su pokazali razlike u stanju uhranjenosti ispitanika procijenjenom prema indeksu tjelesne mase i postotku tjelesne masti te značajan utjecaj vremena na pokazatelje stanja uhranjenosti u oba spola. Loše stanje uhranjenosti češće je zabilježeno u dječaka nego u djevojčica, za razliku od istraživanja provedenog prije nekoliko godina kad su djevojčice imale lošije stanje uhranjenosti od dječaka.
Ključne riječi: morfološke značajke, longitudinalno istraživanje, osnovnoškolska djeca, analiza trenda
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 60, No 4, listopad - prosinac 2016
Autori: Mateja Kunješić Sušilović, Ivan Prskalo, Marjeta Mišigoj-Duraković
Referenca rada: Paediatr Croat. 2016;60:140-5
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2017.21

Opširnije