Čimbenici ishoda liječenja traume parenhimskih organa trbuha u djece liječene u Zavodu za dječju kirurgiju od 2000. – 2015. godine

Cilj ovog rada bio je istražiti čimbenike ishoda liječenja i preživljenje u bolesnika s ozljedom parenhimskih organa trbuha. U vremenskom razdoblju od siječnja 2000. do siječnja 2015. retrospektivno su pregledane povijesti bolesti bolesnika koji su imali traumatsku ozljedu parenhimskih organa. Istražili smo udio bolesnika koji su liječeni operacijski i konzervativno. Zatim smo u obje skupine raščlanili bolesnike na hemodinamski stabilne i nestabilne pri prijmu. Idući korak bila je raščlamba u odnosu na spol, dob, etiologiju, stanje svijesti te na one dovedene u “zlatnom satu” i na one dovedene nakon njega. Izračunali smo ISS (engl. injury severity score) vrijednost, također bodovali težinu ozljede AIS (engl. abbreviated injury scale) vrijednošću te uspoređivali dobivene vrijednosti u odnosu na etiologiju i stanje svijesti, preživljenje i vrijeme dolaska u bolnicu. Istraživanje je obuhvatilo 89-ero bolesnika, od kojih je većina bila muškog spola. Prosječna dob je bila 11 godina. Od ukupnog broja ozlijeđenih udio politraumatiziranih bolesnika iznosio je 50,5%. Bolesnika koji su liječeni transfuzijom krvnih pripravaka bilo je 16 -ero (17,9%). Preživjelo je 88-ero (98,8%) bolesnika. Etio loški je najviše bolesnika stradalo prilikom pada. Slezena je najčešće ozlijeđen organ, uglavnom je posrijedi bila ruptura. AIS i ISS niže su u bolesnika koji su preživjeli te u onih koji su dovedeni u “zlatnom satu” i pri prijmu bili pri svijesti. Na preživljenje utječu hemodinamska stabilnost pri prijmu, AIS i ISS vrijednosti, ozljede ostalih organa u trbušnoj šupljini i ostatku tijela, stanje svijesti pri prijmu, dolazak u “zlatnom satu”. Hemodinamska stabilnost, stanje svijesti i AIS i ISS vrijednosti pokazali su se kao kvalitetni prediktori preživljenja nakon traumatskih ozljeda trbuha. 
Ključne riječi: trauma trbuha; djeca; injury severity score; abbreviated injury scale; politrauma.
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 60, No 4, listopad - prosinac 2016
Autori: Ivo Jurić, Petra Smoje, Zenon Pogorelić, Davor Todorić, Miro Jukić, Dubravko Furlan
Referenca rada: Paediatr Croat. 2016;60:127-32
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2017.19

Opširnije