Klinička slika konverzivnog poremećaja u hitnoj pedijatrijskoj službi: prikaz triju bolesnica

Konverzivni poremećaj u adolescenata može imati dramatičnu kliničku prezentaciju te ga je u prvi mah teško razlikovati od organskih ili od drugih psihijatrijskih bolesti. Prikazujemo tri bolesnice u dobi od 11 do 13 godina koje su dovedene u hitnu pedijatrijsku ambulantu pod slikom neepileptičkih psihogenih napadaja. Zbog dramatične kliničke prezentacije, odsutnosti kontakta i sličnosti s pravim epileptičkim napadajima, primijenjene su reanimacijske mjere te antikonvulzivna terapija. Tek naknadno, detaljnom dijagnostičkom obradom, isključeno je organsko podrijetlo simptoma. Psihološkim testiranjem te pregledom dječjeg i adolescentnog psihijatra postavljena je dijagnoza konverzivnog poremećaja, a liječenje i praćenje nastavljeno je na dječjoj i adolescentnoj psihijatriji. Kako bi se izbjegle nedoumice te primjena rizičnih i nepotrebnih terapijskih postupaka, u svakodnevnoj hitnoj pedijatrijskoj praksi potrebno je misliti i na moguće neepileptičke psihogene napadaje.
Ključne riječi: konverzivni poremećaj, neepileptički psihogeni napadaj, adolescenti, hitna pedijatrijska služba
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 60, No 3, srpanj-rujan 2016
Autori: L. Santric, D. Richter, I. Begovac
Referenca rada: Paediatr Croat. 2016;60:117-20
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2016.18

Opširnije