Športski trijas: poremećaji hranjenja, amenoreja i osteoporoza

Pod pojmom "športski trijas" podrazumijeva se poremećaj hranjenja, amenoreja i osteoporoza u mladih športašica. Fizički i psihički stres kojima su one izložene i niska tjelesna masa glavni su pokretači ovog poremećaja. Poremećaj menstruacijskog ciklusa i niska razina spolnih hormona te nedovoljan unos kalcija u konačnici dovode do razvoja osteoporoze i mogućih patoloških fraktura. Značajka ovog poremećaja je u tome što dugo ostaje neprepoznat. Poznavanjem faktora rizika liječnik će ciljanim pitanjima lako procijeniti postojanje športskog trijasa. Sugeriranje pravilne prehrane i smanjenje intenziteta treninga često će biti dovoljno za ponovno uspostavljanje menstruacijskog ciklusa. Ukoliko to nije moguće postići, preporuča se uvođenje hormonalnog nadomjesnog liječenja radi prevencije gubitka koštane mase. U prevenciji i liječenju trijasa važan je multidisciplinski pristup. Sa značenjem športskog trijasa važno je upoznati trenere, roditelje, profesore i druge bliske osobe koje žive i rade sa športašicom, radi uočavanja prvih znakova poremećaja. Uz obiteljskog liječnika, u liječenju je često porebna i suradnja sa školskim i športskim liječnikom, ortopedom, dijetetičarom, psihologom i psihijatrom.
Ključne riječi:
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 46, No 3, srpanj - rujan 2002
Autori: T. Dušek , M. Lončar Dušek
Referenca rada:
DOI: