Koža vrlo nedonošenog novorođenčeta – fiziologija i skrb

Koža je multifunkcionalan organ. Ima zaštitnu, regulacijsku i senzornu funkciju. Koža vrlo nedonošenog novorođenčeta nepotpuno je razvijena i smanjene funkcionalnosti, stoga je treba shvatiti kao nezreli organ koji zahtijeva posebnu njegu i liječenje. Primjerena prevencija i kompenzacija gubitaka vode i topline obvezna je kao i očuvanje integriteta kože a time i cijelog organizma.
Ključne riječi: neonatalna jedinica intenzivnog liječenja; nedonošenost; fiziologija kože
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 60, No 1, sječanj - ožujak 2016
Autori: S. Anić Jurica, A. Čolić, S. Gverić-Ahmetašević, D. Lončarević., B. Filipović-Grčić, J. Stipanović-Kastelić, A. Rešić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2016;60:21-6
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2016.4

Opširnije