Značenje dojenja u prevenciji poremećaja hranjenja u dječjoj dobi

U radu je prikazan utjecaj dojenja na pojavu poremećaja hranjenja u dječjoj dobi. Posebno se ističu psihološki odnosi i interakcije između majke i djeteta u procesu laktacije, te njihovi utjecaji na pojavu poremećaja hranjenja. Stavljanje djeteta na prsa još u rađaonici, hranjenje djeteta na zahtjev i pravilna tehnika dojenja izravno su povezani s procesom dojenja. Važnu ulogu imaju: majčin odnos prema dojenju, psihičko stanje majke za vrijeme djetetove rane razvojne faze, držanje i potpora oca i okoline majci i djetetu, pravilna prehrana majke i njezine prehrambene navike, majčina uhranjenost, izbjegavanje svih vrsta ovisnosti, te pozitivna obiteljska dinamika. S obzirom na sve aspekte djetetove prehrane na prsima, dojenje smanjuje mogućnost nastanka poremećaja hranjenja u dječjoj dobi.
Ključne riječi:
Kategorija: Zaštita djeteta
Broj: Vol. 44, No 4, listopad-prosinac 2000
Autori: Z. Zakanj, J. Grgurić
Referenca rada:
DOI: