Pregled bolesti u djece turista za vrijeme posjeta Splitsko-dalmatinskoj županiji

Cilj je odrediti morbiditet u strane djece za vrijeme turističkog posjeta Splitsko-dalmatinskoj županiji, Hrvatska. U istraživanje je uključena medicinska dokumentacija 233-je strane djece turista u dobi do 18 godina, hospitalizirane na Klinici za dječje bolesti KBC Split u razdoblju od siječnja 2007. do prosinca 2013. godine. Demografski podatci su statistički analizirani. Od ukupno 233-je djece turista hospitalizirane na našem odjelu njih 134 (57,5%) bili su dječaci. Većina djece turista (51,1%) bila je u dobnoj skupini od 0-5 godina. Prema nacionalnosti bila su iz ukupno 30 zemalja diljem svijeta, ali većinom iz Europe (97,9%). Najveći broj djece turista bio je iz Njemačke (14,2%). Najviši postotak djece turista (92,7%) bio je hospitaliziran ljeti. Hospitalizacija je prosječno trajala 4,4±3,3 dana. Najčešći razlozi hospitalizacije djece turista bili su neurološki simptomi (32,6%), od toga je 43,4% imalo febrilne konvulzije i 39,5% epilepsiju. Zatim su slijedile ozljede i trovanja (14,6%), od toga su ozljede bile prisutne u 61,8% slučajeva, a trovanja u 38,2%. Blesti dišnog sustava (14,2%) treće su po učestalosti, većina bolesnika imala je upalu donjih (42,4%) ili gornjih (36,4%) dišnih puteva. Potom slijede utapanja i ozljede toplinom (9,9%) te bolesti probavnog sustava (9,4%). Zaključno, opisali smo stranu pedijatrijsku populaciju hospitaliziranu u KBC-u Split za vrijeme turističkog posjeta Splitsko-dalmatinskoj županiji. Najveći broj djece turista bio je iz Njemačke i najčešći razlog hospitalizacije bili su neurološki simptomi. Stoga predlažemo suradnju između Ministarstva zdravlja i Hrvatske turističke zajednice radi razvoja strategije za prevenciju bolesti, uzimajući u obzir morbiditet u djece turista. Posebice treba naglasiti prevenciju cerebralnih napadaja te činjenicu da bi prvolinijska terapija trebala biti široko dostupna, primjerice u hotelima i apartmanima, pa i na plažama.
Ključne riječi: morbiditet; pedijatrija
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 59, No 4, listopad - prosinac 2015
Autori: M. Nuić, I. Unić Šabašov, M. Petrić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2015;59:233-8
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2015.35

Opširnije