Epidemiologija prirođenih srčanih grješaka na području Knina u petogodišnjem razdoblju 2008.-2013.

Prirođene srčane grješke (PSG) najčešći su uzrok smrti u perinatalnom i ranom neonatalnom razdoblju. Cilj je analizirati učestalost i tip PSG-a kod djece koja žive na području Knina, procijeniti utjecaj okolišnih čimbenika i pozitivne obiteljske anamneze na pojavnost PSG-a i ishod liječenja u razdoblju od 1. 4. 2008. do 1. 4. 2013. U studiju smo uključili 1068-ero djece rođene u Kninu u petogodišnjem razdoblju s mjestom stanovanja u Kninu i okolici u udaljenosti do 30 km od Knina. Popunjavali smo upitnik s pitanjima o populacijskom kretanju PSG-a. Učestalost PSG-a kod djece s područja Knina i okolice u navedenom razdoblju značajno je viša u odnosu na prevalenciju PSG-a u Hrvatskoj u dvije velike epidemiološke studije i iznosi 28,0 promila (p<0,001). Tešku srčanu grješku imalo je 16,1% djece. Pozitivnu obiteljsku anamnezu na okolnost PSG-a imalo je 16,1% djece, a pozitivnu obiteljsku anamnezu na neku drugu nasljednu bolest u obitelji njih 16,1%. Nisu evidentirani štetni čimbenici ili supstancije vezani za okolinu, odnosno za radno mjesto. Prevalencija PSG-a na području Knina u navedenom razdoblju viša je u odnosu na prevalenciju iz hrvatskih epidemioloških studija. Postojanje nasljedne mase koja pripada srčanim grješkama vodeći je razlog veće prevalencije PSG-a na ovom području, a na visinu prevalencije utjecala je dostupnost medicinskih pretraga.
Ključne riječi: srčane grješke; Hrvatska
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 59, No 4, listopad - prosinac 2015
Autori: N. Kljajić, L. Brajković, E. Stoini, J. Mišulić, T. Šipalo
Referenca rada: Paediatr Croat. 2015;59:227-32
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2015.34

Opširnije