Sezonske varijacije koncentracije specifičnog IgE-a prema alergenu Betula verrucosa, Bet v

Cilj je ispitati sezonske razlike u koncentraciji ukupnog IgE-a (uIgE-a), specifičnog IgE-a (sIgE) prema alergenu breze, Betula verrucosa - Bet v, te indeks sIgE-a (I-sIgE) u djece preosjetljive na alergen breze, Bet v. Ispitana su djeca s astmom i/ili rinitisom (N=19), preosjetljiva na alergen Bet v. Standardiziranom fluoroimunikemijskom metodom UniCAP određena je koncentracija uIgE-a, sIgE-a prema Bet v, te izračunat I-sIgE. Odabrani biomarkeri određivani su u sezoni peludacije breze (od ožujka do lipnja) i izvan nje (tijekom listopada). Koncentracija sIgE-a prema alergenu Bet v u sezoni peludacije breze iznosila je [M(IQR) = 33,9 (7,2-130,3) kIUA/L], a izvan nje [M(IQR) = 5 (2,3-32,7) kIUA/L], sa statistički značajnom razlikom, p = 0,005. Vrijednosti uIgE-a i I-sIgE-a nisu se statistički značajno razlikovale. U sezoni peludacije breze najveću koncetraciju uIgE-a (1378 kIU/L) i sIgE-a (942 kIUA/L) imao je bolesnik s dijagnozom astme i rinitisa, ujedno preosjetljiv i na alergene trava, ambrozije i lijeske; I-sIgE bio je 0,68. Izvan sezone peludacije uIgE je iznosio 146 kIU/L, sIgE prema Bet v 46 kIUA/L, a I-sIgE 0,31. Za precizniju interpretaciju nalaza uIgE-a te sIgE-a i I-sIgE-a prema Bet v krv za analizu treba uzorkovati u sezoni peludacije.
Ključne riječi: alergija i imunologija; breza; serum; receptori, IgE 1
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 59, No 4, listopad - prosinac 2015
Autori: S. Dodig, G. Petković, B. Kristić Kirin
Referenca rada: Paediatr Croat. 2015;59:214-9
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2015.32

Opširnije