Određivanje izrazito povećanih koncentracija specifi čnog IgE-a i indeksa specifi čnog IgE-a prema alergenu Ambrosia artemisifolia

Cilj je ispitati serumske koncentracije ukupnog IgE-a (uIgE), specifi čnog IgE-a (sIgE) prema alergenu ambrozije Ambrosia artemisiifolia, Amb a, te vrijednost indeksa koncentracije sIgE-a prema Amb a (I-sIgE) u sezoni cvjetanja ambrozije, u djece preosjetljive na alergen peludi ambrozije. Ispitana su djeca s astmom i/ili rinitisom (N=121), preosjetljiva na alergen ambrozije, Amb a. Standardiziranom fl uoroimunikemijskom metodom UniCAP u sezoni cvjetanja ambrozije (tijekom rujna i listopada), određena je serumska koncentracija uIgE-a, sIgE-a prema Amb a, te izračunat I-sIgE. Ispitanici su svrstani u dvije podskupine: podskupina 1a (N = 70), djeca s koncentracijom sIgE-a prema Amb a < 100 kIUA/L; Podskupina 1b (N = 51), djeca s vrijednostima sIgE-a prema Amb a ≥ 100 kIUA/L. ROC krivuljom je određena razlikovna granična koncentracija za I-sIgE za ispitivane podskupine. Koncentracija uIgE-a bila je u rasponu od 41,5 do 5730 kIU/L, a koncentracija sIgE-a u rasponu 2,5 - 991 kIUA/L. Raspon I-sIgE-a bio je u 0,01 - 0,53 [M (IQR) = 0,14 (0,08-0,26]. Vrijednosti I-sIgE-a bile su statistički značajno veće (p < 0,0001) u podskupini 1b - [M (IQR) = 0,28 (0,20-0,35] - u odnosu na podskupinu 1a - [M (IQR) = 0,09 (0,07-0,13]. Granična vrijednost I-sIgE-a između podskupine 1b i podskupine 1a bila je >0,15 (osjetljivost 87,3%; specifi čnost 88%). I-sIgE se može primijeniti kao koristan dodatan biomarker stupnja senzitizacije bolesnika prema alergenu Amb a.
Ključne riječi: alergija i imunologija; ambrozija; serum; receptori, IgE
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 59, No 4, listopad - prosinac 2015
Autori: S. Dodig, G. Petković, B. Kristić Kirin
Referenca rada: Paediatr Croat. 2015;59:208-13
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2015.31

Opširnije