Serumske razine prolaktina u diferencijalnoj dijagnostici pedijatrijskih epileptičnih i neepileptičnih (pseudo-)napadaja

Cilj ovoga ispitivanja bio je utvrditi dijagnostičku vrijednost serumskih razina prolaktina u diferencijalnoj dijagnostici epileptičnih i neepileptičnih napadaja u djece. U ispitivanje je bilo uključeno 100 djece u dobi od jednog mjeseca do 18 godina, primljenih u bolnicu zbog konvulzija. U svih bolesnika učinjena je elektroencefalografi ja u postiktalnom razdoblju, dok su njihove serumske razine prolaktina mjerene u 10. i 60. minuti postiktalnog razdoblja. Srednja 10-minutna razina prolaktina u serumu bila je 37,1±20,09 ng/mL i 16±14,59 ng/mL (p<0,01) u bolesnika s epileptičnim odnosno neepileptičnim napadajima. Nakon grupiranja bolesnika s neepileptičnim napadajima 10-minutna srednja serumska razina prolaktina u bolesnika s epileptičnim napadajima i onih sa sinkopom bila je 37,1±20,09 ng/mL odnosno 30,52±19,21 ng/mL (p>0,05). U bolesnika s epileptičnim napadajima i onih s ne-sinkopnim epileptičnim napadajima (noćne more, konverzija i epizode zadržavanja daha) srednja 10-minutna razina prolaktina bila je 37,1±20,09 ng/mL odnosno 10,9±5,95 ng/mL (p<0,01). Zaključuje se kako je serumska razina prolaktina u postiktalnom razdoblju važan biljeg u diferencijalnoj dijagnostici epileptičnih i neepileptičnih napadaja. Nije bilo značajne razlike među serumskim razinama prolaktina u diferencijalnoj dijagnostici epileptičnih napadaja i sinkope, ali je ta razina imala važnu ulogu u razlikovanju neepileptičnih slučajeva kao što su epizode zadržavanja daha, noćne more i histerične konverzije od epileptičnih napadaja i sinkope.
Ključne riječi: prolaktin; epilepsija; epilepsija, post-traumatska; sinkopa
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 59, No 4, listopad - prosinac 2015
Autori: H. B. Çitilcioğlu, S. Matyar, O. Akgül, İ. H. Bucak, M. Turgut
Referenca rada: Paediatr Croat. 2015;59:203-7
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2015.30

Opširnije