Referentne vrijednosti kardiopulmonalnog testa opterećenja u djece i adolescenata u sjeverozapadnoj Hrvatskoj

Referentne vrijednosti kardiopulmonalnog odgovora dobivenog spiroergometrijskim testiranjem djece i mladih ranije su objavili inozemni autori i vrijednosti vježbanja su tipične za određenu populaciju. Naš cilj je izraditi referentne vrijednosti kardiopulmonalnog odgovora u tijeku vježbanja u populaciji sjeverozapadnog dijela Hrvatske. Spiroergometrijsko testiranje prema modifi ciranom Bruce protokolu na traci u 164-ero ispitanika u dobi od 11 do17 godina. Rezultati su izneseni kao srednje vrijednosti sa standardnim devijacijama. Mann-Whitneyjev test primijenjen u ocjeni varijabli koje nisu imale normalnu distribuciju. Dječaci su postigli značajno višu potrošnju kisika (VO2) u točki anaerobnog praga (AT) sa srednjom vrijednošću 37,13 ± 8,9 ml/kg/min u odnosu na djevojčice koje su postigle 31,95 ± 6,6 ml/kg/min. Jednako tako dječaci su postigli značajno višu vršnu potrošnju kisika 51,3 ± 8,9 u odnosu na 41,49 ± 6,51 ml/kg/min kod djevojčica. Tijekom porasta rada sistolički tlak je rastao sa 109,86 ± 14,2 mmHg do 145,43 ± 11,9 mmHg u vršnom vježbanju, bez značajnih razlika među spolom. Porastom opterećenja, zajedno s linearnim porastom srčane frekvencije i sistoličkog tlaka, bilježi se i linearan porast srčanog izbačaja dobivenog neinvazivnim mjerenjem temeljenim na potrošnji kisika i Fickovom načelu. Postignute vršne vrijednosti srčanog izbačaja značajno su više kod dječaka. U odnosu na djevojčice dječaci su imali značajno veći volumen udisaja u mirovanju te su postigli značajno veću minutnu ventilaciju u vršnom vježbanju. Prikazani su parametri kardiopulmonalnog i metaboličkog odgovora u tijeku spiroergometrijskog testiranja i iznesene referentne vrijednosti. Dobivene vrijednosti ne razlikuju se značajno u odnosu na druge studije i temelj su za daljnja istraživanja.
Ključne riječi: test vježbanja; djeca; adolescenti; referentne vrijednosti
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 59, No 4, listopad - prosinac 2015
Autori: D. Dilber, I. Malčić, T. Ćaleta, A. Zovko
Referenca rada: Paediatr Croat. 2015;59:195-202
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2015.29

Opširnije