Kronični kašalj u djevojčice s Chilaiditijevim sindromom

Kronični kašalj je trajni kašalj s trajanjem od 3 – 6 tjedana ili dulje. Kašalj je simptom većine respiratornih bolesti, ali se javlja i kod kardiovaskularnih bolesti, te kod bolesti trbušnih organa. U radu je prikazana petogodišnja djevojčica s Chilaiditijevim sindromom praćenog kroničnim kašljem. Chilaiditijev sindrom očituje se interpozicijom kolona između jetre i ošita. Kronični kašalj kod djevojčice vjerojatno je uzrokovan podražajem parasimpatičkih niti vagusa, odnosno zbog pritiska kolona na ošit, podražajem mehanoreceptora živca frenikusa. Kašalj se mogao kupirati postavljanjem djeteta u položaj “lakat-koljeno”.
Ključne riječi:
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 42, No 1, siječanj-ožujak 1998
Autori: M. Raos
Referenca rada:
DOI: