Uloga nacionalnog registra u zbrinjavanju djece oboljele od kroničnih upalnih bolesti crijeva

Kroničnim upalnim bolestima crijeva u djece, za razliku od odraslih, svojstven je teži tijek i prošireniji oblik bolesti te negativan utjecaj na rast i razvoj. U posljednjih nekoliko desetljeća zamijećen je trend porasta incidencije kroničnih upalnih bolesti crijeva, najviše na račun Crohnove bolesti. Uzimajući u obzir sve navedeno, ali i činjenicu da se upalne bolesti crijeva u djece pojavljuju u razdoblju njihovog ubrzanog rasta i razvoja, svi pedijatrijski bolesnici iziskuju dugoročno praćenje koje je moguće jedino putem nacionalnog registra. U ovom preglednom članku raspravljamo o ulogama, ciljevima i metodama rada nacionalnih registara, koji imaju za cilj praćenje različitih varijabli u djece s kroničnim upalnim bolestima crijeva, ali naglašavamo i važnost osnivanja takvog registra u Republici Hrvatskoj.
Ključne riječi: upalne bolesti crijeva; registri; dijete; Hrvatska
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 59, No 3, srpanj-rujan 2015
Autori: L. Ivković, I. Hojsak, T. Trbojević, S. Kolaček
Referenca rada: Paediatr Croat. 2015;59:173-80
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2015.26

Opširnije