Operacijsko liječenje koštanohrskavičnih oštećenja talusa u djece

U medicinskoj literaturi malo je dostupnih podataka o operacijskom liječenju koštanohrskavičnih oštećenja talusa (engl. Osteochondral Lesion of the Talus, OLT) u djece. Cilj ovog istraživanja bio je evaluirati srednjoročne rezultate liječenja OLT-a artroskopskom stimulacijom koštane srži (engl. Bone Marrow Stimulation, BMS) tehnikom mikrofraktura u djece kod koje u trenutku operacijskog zahvata nije bila dostignuta koštana zrelost. U istraživanju je sudjelovalo 13-ero djece s dijagnosticiranim OLT-om koja su liječena artroskopskom BMS tehnikom mikrofraktura, a kod koje su u trenutku operacijskog zahvata epifi zne pukotine rasta bile otvorene. Na zadnjem kontrolnom pregledu ispitanici su procijenili stanje operiranog gležnja pomoću Berndt and Harty (BH), Single Assessment Numeric Evaluation (SANE) i Martin upitnika. Funkcionalno stanje gležnja evaluirano je American Orthopaedic Foot and Ankle Society (AOFAS) upitnikom. Upitnik Short Form 36 (SF 36) primjenjen je za procjenu kakvoće života povezane sa zdravljem. Medijan životne dobi ispitanika u trenutku zahvata iznosio je 15 (13-16) godina, a medijan praćenja u poslijeoperacijskom razdoblju 5,6 (3,8-13,6) godina. Prema BH upitniku ishod liječenja je u 10-ero bolesnika ocijenjen kao dobar, a kod troje zadovoljavajući. Kod 11-ero ispitanika rezultati su prema SANE upitniku ocijenjeni kao izvrsni ili dobri. Utvrđeno je značajno poboljšanje poslijeperacijskog AOFAS skora u odnosu na prijeoperacijski AOFAS skor, a prosječna razlika je iznosila 35 bodova. Medijan zbirne komponente tjelesnog i mentalnog zdravlja SF 36 upitnika nalazio se u normalnim granicama za hrvatsku populaciju. Artroskopska BMS tehnika mikrofraktura pouzdana je i učinkovita operacijska metoda za liječenje OLT-a u djece kod koje nije dostignuta koštana zrelost.
Ključne riječi: artroskopija; talus; djeca
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 59, No 3, srpanj-rujan 2015
Autori: I. Bojanić, A. Jurina, D. Dimnjaković, T. Smoljanović
Referenca rada: Paediatr Croat. 2015;59:166-72
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2015.25

Opširnije