Tjelesni sastav u iranskih dječaka s poremećajima autističnog spektra

Cilj ovoga istraživanja bio je procijeniti tjelesni sastav dječaka s autizmom te ispitati povezanost demografskih čimbenika, težine autizma te lijekova s njihovim tjelesnim sastavom. Ispitivanje je obuhvatilo 85 dječaka u dobi od 7 do 14 godina slučajno odabranih u teheranskim školama za autističnu djecu. Tjelesni sastav mjeren je analizom bioelektrične impedancije. Rezultati istraživanja su pokazali da 9,4% ispitanika ima nedovoljnu masu, dok njih 47,3% ima prekomjernu masu ili su pretili. Srednji postotak ukupne tjelesne masti bio je 23,46%, a indeks tjelesne masti 4,8. U iranske djece i adolescenata s autizmom utvrđena je visoka stopa pretilosti. Nadalje, za dječake čije majke imaju višu razinu obrazovanja manja je vjerojatnost da će biti unutar normalnih granica za masu u usporedbu sa sinovima majki s nižom razinom obrazovanja (p=0,002), dok obrazovanje očeva nema učinka na djetetov indeks tjelesne mase. Prema indeksu tjelesne mase i postotku tjelesne masti, visoka je učestalost prekomjerne tjelesne mase i pretilosti među iranskom djecom i adolescentima muškog spola koji boluju od autizma.
Ključne riječi: autistični spektar; tjelesni sastav; demografi ja; indeks tjelesne mase
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 59, No 3, srpanj-rujan 2015
Autori: H. Salehi, M. R. Aghanoori, S. Shahmohammadlu, B. Hosseini, Sh. E. Mitchell, M. Mahmudi, K. Djafarian
Referenca rada: Paediatr Croat. 2015;59:159-65
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2015.24

Opširnije