Oralne manifestacije u pedijatrijskih bolesnika zaraženih virusom humane imunodeficijencije na antiretrovirusnoj terapiji i bez nje: presječno istraživanj

Cilj istraživanja bio je procijeniti i usporediti oralne manifestacije u pedijatrijskih bolesnika zaraženih virusom humane imunodefi - cijencije (HIV) koji primaju antiretrovirusnu terapiju (ART) i onih koji ne primaju ovu terapiju. Ovo presječno istraživanje uključilo je HIV pozitivnu djecu (djecu koja primaju ART i djecu koja ne primaju ART) u dobi od 5-15 godina, registriranu pri Centru za ART u Pokrajinskoj bolnici u Udaipuru te HIV negativnu školsku djecu. Oralne promjene povezane s HIV-om dijagnosticirane su prema kriterijima Svjetske zdravstvene organizacije. Prikupljeni su socio-demografski te ostali podaci za svu djecu uključenu u ispitivanje. U svih je određen broj CD4+ stanica. U statističkoj analizi primijenjen je χ2-test te postupna višestruka linearna regresija i logistička regresija. U svim testovima interval vjerodostojnosti i vrijednost p utvrđeni su na razini od 95% odnosno ≤0,05. Broj CD4+ stanica veći od 750 stanica/mm3 zabilježen je u većem postotku HIV bolesnika na ART. Bez oralnih promjena bila je većina HIV bolesnika koji su primali ART duže od tri godine, ali samo 20% onih koji nisu primali ART. Rezultati ovoga istraživanja pokazuju da ART učinkovito snižava učestalost oralnih promjena povezanih s HIV-om, što je već prije opisano u literaturi. Međutim, za razliku od prijašnjih ispitivanja, nalazi prikazani u ovom radu imaju veću vrijednost, jer uključuju većinu čimbenika koji bi mogli utjecati na rezultate.
Ključne riječi: antiretrovirusna terapija, visoko aktivna; virus humane imunodefi cijencije; oralne manifestacije
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 59, No 3, srpanj-rujan 2015
Autori: Darshan Devang Divakar, Abdulaziz Abdullah Al Kheraif, Ravikumar Ramakrishnaiah, Aftab Ahmed Khan, Sandeepa NC, Obaid Abdullah Alshahrani, Ali Alahmari
Referenca rada: Paediatr Croat. 2015;59:152-8
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2015.23

Opširnije