Geni i celijakija

Celijakija je bolest poremećenog imunosnog odgovora potaknutog glutenom koja se javlja u genetički predisponiranih osoba. Svrha ovog rada je prikazati dosadašnje spoznaje iz genetike celijakije. Genska podloga celijakije vezana za lokus humanih leukocitnih antigena kao dominantnog genetičkog elementa detaljno je razjašnjena. No postoji i velik broj gena izvan ove regije koji pridonose etiopatogenezi bolesti, a samo su dijelom zajednički pojedinim bolesnicima, što upućuje na genetičku heterogenost bolesti. Uz to je opaženo da su mnogi od tih rizičnih lokusa u celijakiji zajednički s lokusima za druge autoimunosne bolesti. Značajan doprinos novim spoznajama daju recentne cjelogenomske asocijacijske studije, ali tek treba istražiti velik dio još i sad nepoznate heritabilnosti u celijakiji.
Ključne riječi: celijakija; genetička sklonost za oboljenje; geni; humani leukocitni antigeni
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 59, No 2, travanj - lipanj 2015
Autori: Starčević Čizmarević N., Mijandrušić-Sinčić B., Licul V., Kapović M., Ristić S.
Referenca rada: Paediatr Croat. 2015;59:88-94
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2015.14

Opširnije