Transplantacija pluća u bolesnika sa cističnom fibrozom

Transplantacija pluća je sve češća terapijska mogućnost u završnom stadiju plućne bolesti. Jedna od najčešćih indikacija za transplantaciju danas je cistična fibroza, i to kako kod odraslih tako i u djece. Cistična fi broza nije samo bolest pluća nego je multisistemska bolest koja ima svoje posebnosti, o kojima treba voditi računa u izboru kandidata za transplantaciju. Transplantacija pluća danas je opcija za sve bolesnike s cističnom fibrozom i uznapredovanom plućnom bolešću koji ispunjavaju danas prihvatljive kriterije.
Ključne riječi: cistična fibroza; transplantacija pluća
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 59, No 2, travanj - lipanj 2015
Autori: Tješić Drinković Do.,Tješić Drinković Du.
Referenca rada: Paediatr Croat. 2015;59:81-7
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2015.13

Opširnije