Osobitosti cistične fibroze odrasle dobi

Životni vijek bolesnika sa cističnom fi brozom stalno se produžuje zahvaljujući medicinskim spoznajama i njihovoj implementaciji u praksi, što utječe na porast broja odraslih bolesnika. Dužinom životnog vijeka mijenjaju se epidemiološki pokazatelji bolesti te se uočava sve više njenih komplikacija na drugim organskim sustavima. Stoga strategija za daljnje poboljšanje kakvoće života i životnog vijeka bolesnika sa cističnom fi brozom mora uključiti i preventivno djelovanje, kako bi se izbjegle, umanjile ili odgodile komplikacije u kasnijoj dobi.
Ključne riječi: cistična fibroza; odrasli
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 59, No 2, travanj - lipanj 2015
Autori: Tješić Drinković Do., Tješić Drinković Du.
Referenca rada: Paediatr Croat. 2015;59:74-80
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2015.12

Opširnije