Akutni hemoragijski edem dojenčadi

Akutni hemoragijski edem dojenčadi je vaskulitis malih krvnih žila koji se najčešće javlja u djece do druge godine života. Ograničenje na kožu te ima dobru prognozu. Cilj rada je prikaz bolesnice s akutnim hemoragijskim edemom, tipične kliničke slike i tijeka, kakobismo naglasili nekompliciran i benigni karakter bolesti koja ima dramatičnu kliničku prezentaciju pa može uzrokovati diferencijalno-dijagnostičke dvojbe.
Ključne riječi: edem; hemoragijski poremećaji; dojenče; vaskulitis; koža
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 58, No 4, listopad - prosinac 2014
Autori: Z. Pleša Premilovac, A. Marija Pasini, I. Kolaček Vacka, N. Pustišek, A. Gagro
Referenca rada: Paediatr Croat. 2014;58:315-7
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2014.56

Opširnije