Neurorazvojni ishod nakon terapijske hipotermije zbog perinatalne asfi ksije

Rezultati raznih ispitivanja govore u prilog neuroprotektivnom učinku terapijske hipotermije u terminske novorođenčadi s hipoksično-ishemijskom encefalopatijom. Mi smo procjenjivali preživljenje i neurorazvojni ishod novorođenčadi podvrgnute ovom postupkute čimbenike koji bi mogli imati utjecaja na taj ishod. Postupak pothlađivanja na temperaturi od 33,5 ºC kroz 72 sata te 6-satnorazdoblje utopljavanja primijenjen je kod novorođenčadi gestacijske dobi više od 36 tjedana i manje od 6 sati života s umjerenom doteškom asfi ksijskom encefalopatijom. Ispitivane mjere ishoda bile su smrt i neurorazvojne značajke. Od listopada 2010. do listopada2013. godine procijenjeno je 25 djece, medijan gestacijske dobi 40 tjedana, porođajna masa 3470 g, APGAR 2/4 i pH kod prijma ubolnicu 7,02. Četvero (16%) djece je umrlo, a dvoje je izgubljeno tijekom razdoblja praćenja. U dobi konačne procjene razvojne kategorijekomunikacije bile su normalne u 68,4%, rješavanja problema u 73,7%, osobne-socijalne u 68,4%, grube motorike u 57,9% i fi nemotorike u 36,8% djece, ali uz izraženu potrebu ponovnog testiranja u ovom području. Sedmero od 19 (36,8%) bolesnika imalo jepotpuno normalne razultate u svih pet kategorija, dok su nenormalni razultati u svih pet kategorija zabilježeni u troje (15,8%) bolesnika.Nijedan od 18 parametara koji su korelirani s neurorazvojnim ishodom nije se pokazao statistički značjanim. Elektroencefalografija integrirane amplitude provedena je u desetoro bolesnika, a najizraženiji nalaz bila je isprekidana aktivnost u osmero bolesnika.Zaključno, relativno mali broj bolesnika i ograničenja ove studije ne dopuštaju nikakve dalekosežnije zaključke, ali smatramoda ova metoda može osigurati bolje preživljenje i manje neuroloških posljedica kod bolesnika s hipoksično-ishemijskom encefalopatijom.
Ključne riječi: perinatalna asfi ksija hipotermija; novorođenče
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 58, No 4, listopad - prosinac 2014
Autori: S. Zubčević, S. Heljić, R. Spahović, I. Kalkan, S. Terzić, M. Sadiković
Referenca rada: Paediatr Croat. 2014;58:262-9
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2014.46

Opširnije