Niemann-Pickova bolest tip C: mutacije gena NPC1 i tijek bolesti

Niemann-Pickova bolest tip C rijedak je autosomni recesivni poremećaj, u 95% slučajeva uzrokovan mutacijama gena NPC1. Kaoposljedica mutacija dolazi do nakupljanja neesterifi ciranog kolesterola u kasnim endosomima/lizosomima, što uzrokuje vrlo raznolikeneurovisceralne simptome. U mnogim zemljama, uključujući Hrvatsku, do danas nema opisanih slučajeva ove bolesti, uglavnomzbog toga što su za postavljanje točne dijagnoze potrebne teško dostupne biokemijske i molekularno-biološke laboratorijskepretrage. Stoga radi poboljšanja kliničke prakse i razumijevanja ove bolesti u regiji, opisujemo prvi slučaj brata i sestre oboljelih odNP-C-a za Hrvatsku. Dijagnoza se temeljila na histološkim, biokemijskim i genetičkim pretragama. Nakupljanje neesterifi ciranogkolesterola dokazano je „Filipin” bojenjem, a nedostatna esterifi kacija izvana unijetog kolesterola dokazana je u kulturi fi broblasta.Elektronskom mikroskopijom biopsije kože dokazane su nakupine lipida u lizosomima. Molekularna analiza je pokazala da su brati sestra heterozigoti, nositelji dviju mutacija gena NPC1, te je predviđeno da proteini NPC1 nose mutacije N1156S i Q922X. Temeljemusporedbe s podatcima iz literature o N1156S homozigotima, pretpostavljeno je da je mutacija Q922X, koja uzrokuje preuranjenizavršetak translacije proteina NPC1, značajnije utječu na kliničku sliku. Uz to su razlike u tijeku bolesti kod dječaka i djevojčice bile vrloizražene. Kod dječaka su se prvi simptomi pojavili mnogo ranije i došlo je do bržeg neurološkog propadanja (kasni infantilni tipbolesti), vjerojatno zbog utjecaja drugih genetskih i/ili okolišnih čimbenika na tijek bolesti. Nasuprot tome, djevojčica je imalajuvenilni tip bolesti. Zaključno, ako se nakon zabilježene neonatalne kolestaze u kasnom djetinjstvu pojave progresivni neurološkisimptomi, treba posumnjati na klasični kasni infantilni ili juvenilni tip NP-C-a.
Ključne riječi: Niemann-Pickova bolest, tip C; blizanci; NPC1 protein, humani
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 58, No 4, listopad - prosinac 2014
Autori: Lj. Cvitanović-Šojat, M. Malenica, M. Kukuruzović, T. Žigman, K. Kužnik, A. Bielen
Referenca rada: Paediatr Croat. 2014;58:255-61
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2014.45

Opširnije