Nekroza potkožnog masnog tkiva kod dojenčeta

Nekroza potkožnog masnog tkiva kod novorođenčeta i dojenčeta je rijetka bolest još uvijek nepoznate incidencije, koja se obično javlja kod novorođenčadi rođene u terminu ili poslije termina izložene perinatalnom stresu. Najčešće nastaje u prvih šest tjedana djetetova života, no moguć je i odgođeni nastup bolesti za nekoliko mjeseci. Žensko dojenče staro 6 tjedana primljeno je na naš odjel zbog slabog napredovanja, razdražljivosti i povraćanja. Fizikalni pregled otkrio je na unutarnjem dijelu bedara, bokovima, leđima i ramenima potkožne infi ltrate koji su bili tvrdi, blago modrosivi i nisu se činili bolnima na dodir. Laboratorijske pretrage pokazale su hiperkalcemiju, dok je ultrazvučni pregled tjelesne masti otkrio hiperehogeničnost, dok je ultrazvuk abdomena pokazao nefrokalcinozu. Kompjutorizirana tomografi ja otkrila je prisutnost kalcifi kacija u mozgu. Duboka kožna biopsija potvrdila je dijagnozu nekroze potkožnog masnog tkiva. Liječenje je provedeno opterećenjem tekućinom, uz prestanak nadomještanja vitamina D i prehranu s niskim sadržajem kalcija. Dijete je dobilo po jednu dozu kalcitonina i pamidronata. Nakon ove terapije razine kalcija vratile su se na normalu. Potkožni infi ltrati postupno su se smanjili i omekšali. U većini opisanih slučajeva regresija kožnih promjena očekuje se kroz nekoliko mjeseci, često bez ikakvih zaostalih tragova na koži. Povišena razina kalcija u serumu može potrajati još dugo nakon što se kožne promjene povuku pa je potrebno stalno praćenje serumskog kalcija i odgovarajuće liječenje u slučaju hiperkalcemije kako bi se spriječila metastatska kalcifi kacija.
Ključne riječi: nekroza masnog tkiva; hiperkalcemija; novorođenče
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 58, No 3, srpanj - rujan 2014
Autori: Olgica Milankov, Radojica Savić, Milena Bjelica, Dragan Katanić, † Jovan Lovrenski, † Nada Vučković
Referenca rada: Paediatr Croat. 2014;58:231-4
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2014.41

Opširnije